Autokool

TEATED

Koolieksamid

25. juunil ja 22. juulil kl 18:30 teooriaeksamid arvutiklassis.

30. juunil ja 27. juulil sõidueksamid Paides, väljasõit Koselt kl 9:00.

Kooskõlastage sõidueksami aeg oma sõiduõpetajaga. Enne korduseksamit tuleb läbida vähemalt kaks täiendavat sõidutundi (sissekanne sõidukaardile).

Lugupidamisega

Aivar Pihla ja Sven Andresen

MEIE AUTOKOOLIST

Mittetulundusühingule Kose Koolitus on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba mootorsõidukijuhtide koolitamiseks A-, B-, BE-, A1- ja A2-kategoorias.

Alus: ministri 14.06.2012 käskkiri nr 303.

MTÜ Kose Koolitus on asutatud 2005. aastal. Koolituse aluseks on mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklikud õppekavad. Teeme koostööd Aide Autokooliga (riskivältimise koolitus, pimeda aja sõidu koolitus) ja Andrus Lehtmetsaga (esmaabikoolitus).

Meie eesmärk on õpetada Teid turvaliselt ja ohutult liiklema. Meie kogemusele ja professionaalsusele võite loota!