B-kategooria

Esmaõppe algastme koolitus toimub reeglina kaks korda aastas. Esimene õpperühm alustab tööd septembris ja õppetöö lõpeb orienteeruvalt detsembris, teine õpperühm alustab tööd jaanuaris ja õppetöö lõpeb orienteeruvalt mais.

Kogunemisele palume kaasa võtta koopia ID-kaardist, 1 värvifoto (mõõtmetega 3,5×4,5cm) õppesõidukaardile.  Eelnevalt oleks soovitav läbida arstlik kontroll ja omada kehtivat sõidukijuhi tervisetõendit (perearst)!

Teooriaõpe viiakse läbi Kose Gümnaasiumi ruumides kuni kolm korda nädalas. Õppetöö toimub reeglina esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kl 18:00 ja kestvusega 2 akadeemilist tundi.

Sõiduõpe viiakse läbi vastavalt individuaalsele õppeplaanile arvestades teooriaõppe käiku, enamasti alates 3. õppenädalast.

Õppetöö aluseks on MTÜ Kose koolituse koostatud ainekaardid ja MS Powerpoint esitlusmaterjal.

Koolitusel osaleja saab koolitajalt järgmised õppematerjalid:

  1. Liiklusseadus. Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele EAKL, kirjastus Hansaprint OÜ, 2017.
  2. Liiklusülesannete kogu, EAKL.

Vaata ka tervet B-kategooria õppekava!